Algemene reading

Je kunt met of zonder specifieke vraag of thema komen. Deze reading kan je op weg helpen om je zelf te realiseren. Ik lees wat op dit moment actueel is voor jou en wat daarvan de reden is. De patronen in je doen en laten en de verbanden van heden en verleden worden verhelderd. Met de inzichten die je in één reading opdoet kun je vaak wel even vooruit.

Reading op relatie

In deze reading lees ik van beide partners de individuele potentie en kwaliteiten en de manier waarop deze zich tot elkaar verhouden. Ik lees wat je samenbrengt en met elkaar doet. Of wat je zou kunnen doen. Tenslotte lees ik concrete tips die kunnen helpen om van je relatie te maken wat je wilt.
Voor een relatie-reading kun je alleen of samen komen.

Reading op werk

Deze reading kan je laten zien wat werk voor jou en jij voor je werk betekent. De plek die je inneemt, de kwaliteiten die je uitleeft of juist laat liggen en de resultaten die het oplevert. Patronen, tradities en invloeden worden verhelderd.
De reading op werk doe ik met de individuele readee. Het werk kan dus thuisblijven.

Coaching

Het kan prettig zijn dat iemand met je meekijkt en meedenkt in het proces van bewustwording, verdieping en verandering. In dit coachingstraject begeleid ik je middels reading, healing, gesprekken, oefeningen en opdrachten. Je staat uitgebreid stil bij jezelf en doet nieuwe inzichten op. Je vergroot niet alleen je zelfkennis, maar ook je keuzemogelijkheden. Je krijgt zicht op je denken, leert onderscheid maken en in het hier en nu leven. Je keuzen zullen steeds beter passen bij jouw persoonlijke groei en ontwikkeling.
Voor het coachingstraject maken we meerdere afspraken. In gemiddeld 5 sessies komen we doorgaans een heel eind.